15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://www.autokrata.pl 300 0
Auto Krata

Strona główna | Dodaj materiał | Kontakt

AutoKrata

Znaki Nakazu

C-1 Znaki drogowe C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
C-2 Znaki drogowe C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem
C-3 Znaki drogowe C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
C-4 Znaki drogowe C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem
C-5 Znaki drogowe C-5 Nakaz jazdy prosto
C-6 Znaki drogowe C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-7 Znaki drogowe C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-8 Znaki drogowe C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-9 Znaki drogowe C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-10 Znaki drogowe C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-11 Znaki drogowe C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
C-12 Znaki drogowe C-12 Ruch okrężny
C-13 Znaki drogowe C-13 Droga dla rowerów
C-13a Znaki drogowe C-13a Koniec drogi dla rowerów
C-14 Znaki drogowe C-14 Prędkość minimalna
C-15 Znaki drogowe C-15 Koniec minimalnej prędkości
C-16 Znaki drogowe C-16 Droga dla pieszych
C-16a Znaki drogowe C-16a Koniec drogi dla pieszych
C-17 Znaki drogowe C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-18 Znaki drogowe C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
C-19 Znaki drogowe C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych