15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://www.autokrata.pl 300 0
Auto Krata

Strona główna | Dodaj materiał | Kontakt

AutoKrata

Znaki Zakazu

B-1 Znaki drogowe B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2 Znaki drogowe B-2 Zakaz wjazdu
B-3 Znaki drogowe B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a Znaki drogowe B-3a Zakaz wjazdu autobusów
B-4 Znaki drogowe B-4 Zakaz wjazdu motocykli
B-5 Znaki drogowe B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-6 Znaki drogowe B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-7 Znaki drogowe B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-8 Znaki drogowe B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-9 Znaki drogowe B-9 Zakaz wjazdu rowerów
B-10 Znaki drogowe B-10 Zakaz wjazdu motorowerów
B-11 Znaki drogowe B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych
B-12 Znaki drogowe B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-13 Znaki drogowe B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13a Znaki drogowe B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-14 Znaki drogowe B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
B-15 Znaki drogowe B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m.
B-16 Znaki drogowe B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m.
B-17 Znaki drogowe B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m.
B-18 Znaki drogowe B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t.
B-19 Znaki drogowe B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t.
B-20 Znaki drogowe B-20 STOP
B-21 Znaki drogowe B-21 Zakaz skręcania w lewo
B-22 Znaki drogowe B-22 Zakaz skręcania w prawo
B-23 Znaki drogowe B-23 Zakaz zawracania
B-24 Znaki drogowe B-24 Koniec zakazu zawracania
B-25 Znaki drogowe B-25 Zakaz wyprzedzania
B-26 Znaki drogowe B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-27 Znaki drogowe B-27 Koniec zakazu wyprzedzania
B-28 Znaki drogowe B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-29 Znaki drogowe B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-30 Znaki drogowe B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-31 Znaki drogowe B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
B-32 Znaki drogowe B-32 Stój – kontrola celna
B-33 Znaki drogowe B-33 Ograniczenie prędkości
B-34 Znaki drogowe B-34 Koniec ograniczenia prędkości
B-35 Znaki drogowe B-35 Zakaz postoju
B-36 Znaki drogowe B-36 Zakaz zatrzymywania się
B-37 Znaki drogowe B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 Znaki drogowe B-38 Zakaz postoju w dni parzyste
B-39 Znaki drogowe B-39 Strefa ograniczonego postoju
B-40 Znaki drogowe B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju
B-41 Znaki drogowe B-41 Zakaz ruchu pieszych
B-42 Znaki drogowe B-42 Koniec zakazów
B-43 Znaki drogowe B-43 Strefa ograniczonej prędkości
B-44 Znaki drogowe B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości