15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://www.autokrata.pl 300 0
Auto Krata

Strona główna | Dodaj materiał | Kontakt

AutoKrata
potrącenie psa

Co się dzieje w przypadku potrącenia psa?

Nieostrożna i szybka jazda może skończyć się wypadkiem, w którym poszkodowany będzie zarówno kierowca, jak i osoba potrącona. Jednakże, warto zastanowić nad tym się co stanie się w sytuacji, w której potrącony zostanie nie człowiek, lecz zwierzę domowe takie jak pies.

Co grozi za przejechanie psa ?

Co grozi za przejechanie psa ?

Potrącenie psa – Co należy zrobić ?

Jeżeli potrąciliśmy psa najważniejsze aby wezwać odpowiednie służby lub poszukać właściciela. Jeżeli pies jeszcze żyje należy wezwać weterynarza lub samodzielnie mu udzielić pomocy.
Jak mówi prawo:

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
art. 1.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.
art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

Gdzie dzwonić gdy potrąciliśmy psa ?

W przypadku gdy potrąciliśmy psa najlepiej jest zadzwonić
na numer alarmowy 112 a oni skierują na miejsce odpowiednie służby.

Numer alarmowy: 112

Jakie konsekwencje niesie potrącenie psa?

Potrącenie psa to bardzo niebezpieczne zdarzenie nie tylko dla zwierzęcia, ale też dla kierowcy, który nie mógł zapanować nad pojazdem. Należy pamiętać o tym, że cała sytuacja i jej przebieg zależna jest od tego jak się zachowuje kierowca, ponieważ pies to tylko zwierzę działające instynktownie. Nie jest ważne to jak doszło do wypadku, czy pies wybiegnie na drogę i z jakim tempem. Ważne jest to, aby zachować jak największą ostrożność. Nieważne jest to z czyjej winy dojdzie do tego zdarzenia. Najważniejsze będzie w tej sytuacji pamiętanie o tym, aby zatrzymać pojazd i udzielić pomocy potrąconemu zwierzęciu, podobnie jak w sytuacji, kiedy potrącony zostanie człowiek.
W przypadku potrącenia psa należy jak najszybciej powiadomić służby. Tym samym należy więc powiadomić straż miejską lub policję, jeśli do wypadku doszło w obrębie miasta. Jeśli wypadek przydarzył się w terenie poza miastem, należy powiadomić lokalne nadleśnictwo.

 

Jeśli potrącenie psa było nieumyślne za szkody odpowiada odpowiada właściciel psa

Jeżeli potrącenie psa było umyślne lub kierowca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie udzielił zwierzęciu pomocy to grozi mu kara do 5000zł lub nawet więzienie.

 

 

 odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez psa

odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez psa

Kto odpowiada za szkody?

Jeśli dojdzie do potrącenia psa i uszkodzenia pojazdu należy ustalić, tak jak w wypadku innych tego typu zdarzeń kto był odpowiedzialny za to zdarzenie. Od odpowiedzialności za zdarzenie będzie zależało to, czy kierowca będzie mógł liczyć na odszkodowanie. Warto zaznaczyć to, że zwierzę nie ma zdolności prawnej, więc nie może odpowiadać za swoje czyny. Odpowiedzialnym będzie więc właściciel, który zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest zobowiązany do ponoszenia winy w przypadku wystąpienia szkód, za które odpowiedzialne jest zwierzę. Jeśli więc do wypadku doszło w sytuacji, w której zwierzę wybiegło np. na ulicę z posesji, co doprowadziło do kolizji, której konsekwencją jest uszkodzenie pojazdu, to właśnie właściciel psa odpowie za zniszczenia auta. Mając powyższe na uwadze, na podstawie odpowiedzialności właściciela zwierzęcia, będzie można dochodzić odszkodowania.
Jeśli jednak dojdzie do potrącenia z winy kierowcy, ważne jest to, aby wiedzieć co grozi za nieumyślne potrącenie psa. Tego typu zdarzenie jest karalne tylko w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia, wtedy też liczyć się trzeba z grzywną, która może wynosić aż do 5 tysięcy złotych lub z pozbawieniem wolności.

 

Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

art. 431.§ 1. Kodeksu cywilnego

Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

art. 431.§ 2. Kodeksu cywilnego

Co grozi kierowcy, który celowo potrącił psa?

Jeżeli kierowca z premedytacją i celowo potrącił psa to wówczas grozi mu grzywna i więzienie , kara pozbawienia wolności do lat 3.

Co grozi właścicielowi psa ?

W związku z tym że pies nie ma praw to właściciel jest odpowiedzialny za jego nadzór i rzeczy z tym związane. Jeżeli zwierze wybiegło na ulice powodując wypadek to właściciel ponosi winę, gdzie w tym przypadku może być to grzywna nie zależnie od tego czy zwierze było pod jego nadzorem czy nie.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

art. 86. § 1 o zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Doświetlanie zakrętów
Poprzedni post
Na czym polega doświetlanie zakrętów? Wady i zalety
Co to jest moment obrotowy ?
Następny post
Co to jest moment obrotowy ?